Minggu, 21 Februari 2016

Guritan : PrasetyakuMarkus Basuki
PRASETYAKU

Nimas, gantilaning ati ...
Kepriye sun asung cinandra
prasetyaku lan prasetyamu ...?
Donya bubrah dledah,
setya tuhu den geguyu ...
mimi mintuna, denanggep kuna ...
piwucal wus ical ...
sembur adas dadi ampas ...
amblas bablas kagerus jaman!

Nimas, gantilaning ati ...
Kepriye sun asung cinandra
prasetyaku lan prasetyamu ...?
Segawon Hachiko ing stasiun Shibuya?
Apa profesor Hidesaburo Ueno, sang sinuba?
Sona asung pratandha...
Tetiyang asung pralambang ...
Mrih sinudarsana!
Jebul, ... saya tebih ing panjangka!

Nimas, gantilaning ati ...
Kepriye sun asung cinandra
prasetyaku lan prasetyamu ...?
Patuladhan tanpa guna ...
Saur sembur tanpa wisa ...,
yen ta  ati cengkar ing sih!
Nimas,
Atiku, prasajeng wardaya,
Niyatku, tulus mulusing cipta,
Tanpa gurit tanpa gita,
tanpa wicara tanpa alembana.
Golong gilig ing batos,  
manah setya tuhu, trubus burus lurus,
mrih langgenging katresnan jati!
Prasetyaku lan prasetyamu ...
tanpa rewa-rewa!

Malang, 28 Desember 2015 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar