Minggu, 21 Februari 2016

Guritan : Malang Kutha pendidikanMarkus Basuki
MALANG KUTHA PENDIDIKAN

Ing sakala,
Sang Dewashima, sang sinuci nging Putikewara,
Peputra Sang Sinatriya, Gajayana ...
Lenggah dhampar kencaning Kanjuruhan ...
Misuwur, gemah ripah loh jinawi!!
Brahmana, satriya, kawula, samya suyud ing pamuji,
mrih santosaning nagri.
Malangkucecwara, ...
sinebut-sebut ing donyaning sasmita!

Malang, ...
Nagri sewu kartika, mijil ring kawula,
paring pangajeng-ajeng jati,
gesang mulya, mulyeng wardaya.
Para kawula, anglur selur samya mara,
arsa nyecep aruming gesang,
manunggil ing brayat ageng,
dedunung ing siti bawera ...!
Pinayungan  ardi satangkep,
linambaran bengawan Brantas,
estu kitha kebak pangaribawa ...

Malang, ...
Jagading pariwisata, titi tumata ...
Jagading budaya, lestari kauri-uri...
Jagading dedagangan, kadya tan sela ...
Jagading tetanen, subur makmur misuwur ...
Jagading pawiyatan ....
tan kapetang tan kawilang,
alit ageng andhap inggil,
wit kawula timur, taruna, diwasa,
sadaya sumadiya....
hamung linandhesan niyat tulus iklas,
greged sengkut  ngabdi nusa bangsa,
bangsa Indonesia!

Malang, 19 Januari 2015

Tidak ada komentar:

Posting Komentar