Minggu, 21 Februari 2016

Guritan : Dalan RumpilMarkus Basuki
DALAN RUMPIL

Dalan iki,
Wus suwe dakliwati ...
Wiwit tumaruna, nganti wredha,
Jaman manual nganti dhigital,
jaman mekanik nganti elektrik,
angin midid  nganti prahara gendra owah-owahan,
mung ngugemi dhawuh dalem Gusti!
Ngreksa jiwa taruna, mrih kalis bebendu jaman!
Nadyan tanpa sunar, tanpa gebyar ...
Nadyan doh ing kamulyan!

Dalan iki,
Kang tansah dakugemi ...
Jer dadi pilihan, dadi palerenan pungkasan
wiwit ngudi ngelmu, kawruh pandadaran,
sigra kababar kaudhar ing pasinaon,
mrih migunani tumrap tyang gesang.
Ngelmu urip lan panguripan, ngelmu nyata lan kasunyatan.
Jer ngelmu kudu tinangkar, sinebar mring pra taruna.
Delengen, ...
Pra taruna ngelih ngorong ing budi ...
kaya kasrimpet mendhung peteng, doh ing sunaring kautaman ...
kaya kelangan enggok marganing urip,
kaya piyik kelangan pitik, kaya minthi kelangan menthog.
Sapa tega sumingkir?

Dalan iki,
Ora bakal daksingkiri ...
Nadyan rumpil kebak krikil,
nadyan jeblok kebak blethok,
gawe tentreming jiwa, gawe ayeming raga!
Iki dalanku,
iki margaku,
iki timbalanku!!
Timbalan jati!!


Malang, 29 Desember 2015

Tidak ada komentar:

Posting Komentar